Solarta: energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica Mallorca. Energia Renovable Mallorca.

imagen decorativa

MEMBRES
asif
Assossiació de la Indústria Fotovoltàica
ainem
Assossiació d'Empresaris d'Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions de Mallorca
pimen
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
1ª INSTAL·LACIÓ AUTOCONSUM
Verificada per GESA
Solarta empresa certificada en:
ISO 9001
ofertalaboral

Separador
Components
Generador Solar
Generador Solar
Els generadors fotovoltaics (conjunt de plaques fotovoltàiques) capten la radiació solar i la transformen en energia elèctrica. El conjunt serà agrupat en tensions de corrent contínua a 12V, 24V o 48V en funció del tamany de la instal·lació. Es poden instal·lar a qualsevol superfície lliure de sombra (teulades, terrenys...) i tenen una vida estimada de 40 anys.

Aerogenerador

Aerogenerador

Transforma l'energia transmesa pel vent a través del rotor, en energia elèctrica. En el cas de que es tracti d'una instal·lació mixta tindrem plaques solars i un aerogenerador que ens aporta energía principalment a l'hivern.

Nota: A Mallorca, les velocitats mitjes del vent són baixes i són pocs els indrets a on sigui rentable la instal·lació d'un aerogenerador.Inversor

Inversor

És el cor del sistema, és a on es gestiona l'energia elèctrica en funció de la demanda i de la producció. Transforma la corrent contínua de l'acumulador en corrent alterna a 230V 50Hz. Entrega l'energia necessària a cada moment.

Sol·licita ajut a fonts externes, per demanda excesiva o per protecció de l'acumulador; gestionant la càrrega de la bateria i funcionant en aquest últim cas com a carregador.Regulador de càrrega

Regulador de carga

En els sistemes convencionals, l'energia elèctrica produida per les plaques solars / aerogenerador, s'emmagatzema directamente a l'acumulador. El control de protecció de l'acumulador és la funció del regulador de càrrega, impedint sobrecàrregues o descàrregues excesives.

Inversor de conexió a xarxa
Inversor de conexió a xarxa

Als sistemes més moderns, l'energia elèctrica produida per les plaques / aerogenerador, és directament consumida (sense ser emmagatzemada) si és que hi ha demanda elèctrica.

Per aixó la seva tensió ha de ser directament transformada de corrent contínua a corrent alterna a 230 V. Aquesta funció la desenvolupa l'inversor de conexió a xarxa. Si no hi ha demanda, llavors serà emmagatzamada a l'acumulador mitjançant l'inversor principal.


Acumuladores / Bateries
Acumuladors / Bateries

Emmagatzema l'energia elèctrica produida pels panells fotovoltaics / aerogenerador permitin obtenir electricitat en el moment en el que es necessita. El seu tamany es calcula normalment per disposar d'una autonomia de 2-5 dies.

Està compost normalmente de 6 , 12 o 24 unitats, amb 2V cada unitat, per conformar sistemes de 12V, 24V o 48V.


Grup electrogen
Grupo electrógeno

Per garantir un total suministrament elèctric s'instal·la un generador (per exemple alimentat amb gasoil), que permetrà carregar les bateries en casos d'emergència i ajudar en els pics de demanda elèctrica. Aquest element es pot integrar amb el sistema solar per funcionar de manera automatitzada.
Màquina de cogeneració
Máquina de cogeneración

Com alternativa al generador de gasoil, en instal·lacions en les que la demanda de calor és elevada, s'instal·len màquines de cogeneració. A partir de gas propà, la màquina de cogeneración és capaç de generar conjuntament electricitat i calor. Aprofita fins el 88% de l'energia continguda al combustible, enfront al 48% que aprofiten els sistemes convencionals.
SOLARTA - Avda. dels Pujols, 13 - Parc Empresarial d'Arta - E-07570 Artá/ Mallorca - Tel +34 971 835333 Fax +34 971 835404 - info@solarta.com
Solarta Balear SL Copyright© 2010. Powered by Codi Binari Projectes Gràfics S.L.