Solarta: energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica Mallorca. Energia Renovable Mallorca.

imagen decorativa

MEMBRES
asif
Assossiació de la Indústria Fotovoltàica
ainem
Assossiació d'Empresaris d'Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions de Mallorca
pimen
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
1ª INSTAL·LACIÓ AUTOCONSUM
Verificada per GESA
Solarta empresa certificada en:
ISO 9001
ofertalaboral

Separador
Sistemes per aigua calenta i calefacció.


Sentir-nos a gust a la nostra llar depèn de molts factors però, una dutxa d'aigua calenta i el confort de la temperatura ambient són sempre un d'ells.


Els sistemes d'energia solar tèrmica són aquells que transformen l'energia solar en calor. Aporten un important estalvi econòmic i contribueixen a reduir l'emissió de contaminants.

Sistemes per aïgua calenta y calefacción
Amb ells és possible aconsguir estalvis anuals en el consum energètic per aigua calenta sanitària propers al 80% i una aportació notable en calefacció. A més a més, tenen l'avantatge de poder aprofitar la calor als mesos de menor demanda energètica, per ajudar a climatitzar la piscina.


Els sistemes solars tèrmics disposen de Normativa d'obligat cumpliment des de 29/09/2006: El Codi Tècnic de l'Edificació (HE4). A les Balears el 70% de l'energia necessària per disposar d'aigua calenta sanitària es genera amb sistemes d'energia solar tèrmica.
Sistemes per aïgua calenta y calefacción

SOLARTA - Avda. dels Pujols, 13 - Parc Empresarial d'Arta - E-07570 Artá/ Mallorca - Tel +34 971 835333 Fax +34 971 835404 - info@solarta.com
Solarta Balear SL Copyright© 2010. Powered by Codi Binari Projectes Gràfics S.L.