Solarta: energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica Mallorca. Energia Renovable Mallorca.

imagen decorativa

MEMBRES
asif
Assossiació de la Indústria Fotovoltàica
ainem
Assossiació d'Empresaris d'Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions de Mallorca
pimen
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
1ª INSTAL·LACIÓ AUTOCONSUM
Verificada per GESA
Solarta empresa certificada en:
ISO 9001
ofertalaboral

Separador
Esquemes d'electrificació de finques
Principi funcional d'un ''sistema clàssic''
En els sistemes autònoms clàssics, la generació d'energia en corrent contínua mitjançant els mòduls fotovoltàics és directament emmagatzemada a les bateries. La càrrega d'aquestes es controlada pel regulador solar. L'inversor converteix l'energia emmagatzemada de corrent contínua (12, 24 o 48V) a corrent alterna 230V, per suministrar electricitat als elements de consum que la demanden.

Esquema d'electrificació de finques


¿Per què conexió en corrent alterna?
En sistemes elèctrics autònoms juga un paper important l'ampliació i el tipus de conexió de cada un dels components. Mitjançant la conexió en corrent alterna, la instal·lació es pot ampliar fàcilment tant pel que fa a la generació d'energia (solar, eòlica, hidràulica, dièsel...), com pel que fa al consum.

Conexió modular de tots els components en corrent alterna


Principi funcional revolucionari de SMA: Conexió modular de tots els components en corrent alterna
L'inversor principal (Sunny Island) està conectat a un acumulador de bateria i crea la xarxa de corrent alterna a la xarxa aïllada.

L'inversor regula aquí la potència i la frecuència a la xarxa de corrent alterna. A la xarxa de corrent alterna estan conectats directament tant els consumidors, como els generadors.
L'inversor és capaç de regular el fluxe de la potència; variant la frequència de la xarxa. En cas d'excés de generació d'energia (per exemple, altes radiacions solars o poc consum), el Sunny Island utilitza aquesta energia sobrant de la xarxa de corrent alterna i la carrega a les bateries. En cas contrari, en el de poca generació d'energia (poques o molt poques radiacions solars i de molt consum), el Sunny Island aprofita l'energia acumulada a les bateries i suministra l'energia que falta a la xarxa de corrent alterna.
Si les bateries no disposen d'energia suficient o apareix un consum elevat l'inversor arrancarà automàticament el grup electrògen.


Es poden construir sistemes monofàsics fins a 4 inversors en paral·lel.
Sistemes monofàsics fins a 4 inversors en paral·lel


- Màx. potència del grup d'inversors de bateries 26 kW (30 min)
- Màx. potència del grup electrògen 50 kW
- Màx. potència de les energies renovables a instal·lar 40 Kw


Es poden construir sistemes trifàsics, amb inversors amb el seu propi acumulador (sistemes Clusters) i acoplar fins a una potència total de 100kW.
Sistemes trifàsics, amb inversors amb el seu propi acumulador (sistemes Clusters) i acoplar fins a una potència total de 100kW


- Nº. de inversors : 6 / 9 / 12
- Màx. potència del grup d'inversors de bateries 30 / 45 / 60 kWnom
- Màx. potència de les energies renovables a instal·lar 55 / 86 / 110 kWnom
- Màx. potència del grup electrògen 55 / 86 / 110 kWnom .
- Flexible des de 30 kW a 100 kW

SOLARTA - Avda. dels Pujols, 13 - Parc Empresarial d'Arta - E-07570 Artá/ Mallorca - Tel +34 971 835333 Fax +34 971 835404 - info@solarta.com
Solarta Balear SL Copyright© 2010. Powered by Codi Binari Projectes Gràfics S.L.