Solarta: energia solar fotovoltaica, energia solar tèrmica Mallorca. Energia Renovable Mallorca.

imagen decorativa

MEMBRES
asif
Assossiació de la Indústria Fotovoltàica
ainem
Assossiació d'Empresaris d'Instal·lacions Elèctriques i Telecomunicacions de Mallorca
pimen
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca
1ª INSTAL·LACIÓ AUTOCONSUM
Verificada per GESA
Solarta empresa certificada en:
ISO 9001
ofertalaboral

Separador
Components
1. El col·lector
Col·lector de tubs de buit

Col·lector de tubs de buit
Colector Pla

Col·lector pla


El col·lector és l'element del sistema que capta l'energia solar que farà que poguem tenir aigua calenta. Hi ha molts tipus de col·lectors però, el més comú és el pla.

Com funciona?

El captador solar converteix la radiació solar en calor i transmet l'energia a un líquid calo-portador resistent a les gelades que circula al seu interior. Per minimitzar les pèrdues tèrmiques, disposa d'aïlament tèrmic a les parts laterals i posteriors. L'interior del captador pot arrivar a assolir temperatures per sobre dels 200ºC.
2. L'acumulador
Acumulador per sistema d´energia solar tèrmica

Acumulador Proclean
L'acumulador és un dipòsit, principalment, d'acer esmaltat i amb aïllament tèrmic. Dins hi ha un intercanviador de calor que està conectat al col·lector.

Normalment la captació de radiació solar i la demanda de calor no coincideixen, per aquest motiu és necessari instal·lar un element que emmagatzem-hi el calor. En els acumuladors d'ACS s'emmagatzema aigua per dutxar-se, cuinar i rentar; en els acumuladors d'inèrcia s'emmagatzema aigua per la calefacció, i en els acumuladors combi s'uneixen ambdues aplicacions.3. L'intercanviador
Intercanviador de plaques solars
Intercanviador de plaques
L'intercanviador realitza la transferència de calor entre diferents circuits: solar-ACS, solar-calefacció i ACS, solar-piscina. També per permetre l'ús d'anticongelants com sistema anti-gelades al circuit solar. Els habitualment utilitzats, incorporats a l'acumulador són:

Intercanviadors sumergits a l'interior del dipòsit (serpentí, forqueta i anul·lar). Intercanviadors de calor constituits per una doble envolvent del dipòsit.4. Equips d'energia auxiliar


Caldera
El sistema d'energia auxiliar a de ser dissenyat i calculat per atendre la demanda completa d'aigua calenta i, en aquest sentit, a de considerar-se com un sistema convencional de calentament d'aigua.

El seu acoplament a una instal·lació solar s'ha d'optimitzar per aconseguir el màxim rendiment del conjunt. Per això és necessari que l'aigua es calenti primer a l'acumulador solar i després passi al sistema auxialiar abans de ser consumida.5. Equips de regulació i control
Estació Solar

Estació solar
Les estacions solars i reguladores controlen totalment la instal·lació solar i permeten unir-se al sitema de calefacció existent. A través del regulador integrat es poden consultar fàcilment informacions importants, com el rendiment solar o l'estat operacional.

En el disseny de la instal·lació s'ha de cuidar especialment la ubicació de sondes de forma que es detectin exactament les temperatures que es desitjin, instal·lant sensors a l'interior de les beines.

Una regulació automàtica permet enormes estalvis d'energia i màxima eficiència.


SOLARTA - Avda. dels Pujols, 13 - Parc Empresarial d'Arta - E-07570 Artá/ Mallorca - Tel +34 971 835333 Fax +34 971 835404 - info@solarta.com
Solarta Balear SL Copyright© 2010. Powered by Codi Binari Projectes Gràfics S.L.